Aktualności

28 sierpnia 2017

Wynajem

Oferujemy do wynajęcia na bardzo korzystnych warunkach pomieszczenia biurowe usytuowane w budynku przy ul. Kolejowej 2a. Cena do negocjacji.
11 kwietnia 2017

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla WM zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o.

    Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych” .
Wniosek złożyło siedem wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego. Liderem projektu została Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 14 a w Bytomiu.
Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
Zakończenie projektu zaplanowane jest na dzień 31 grudnia  2018 roku.
Należy podkreślić, że w pięciu budynkach wspólnot przed realizacją projektu należy zrealizować prace związane z rektyfikacją pionową budynków ( przywracanie budynków do pionu). Na czterech budynkach prace już trwają. Koszty rektyfikacji ponoszą przedsiębiorstwa górnicze.
ZBM laureatem
17 stycznia 2017

ZBM laureatem "EkoKarlika"

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. otrzymał statuetkę "Ekokarlik". 10 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”, który skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

Nagroda dla ZBM Sp. z o.o.
7 listopada 2016

Nagroda dla ZBM Sp. z o.o.

W trakcie odbywających się w Kielcach  w dniach  18-20 października targach oraz Salonu Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO, wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu „Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2016”. W kategorii „Duże zakłady gospodarowania nieruchomościami” pierwsze miejsce zajął Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z Bytomia.

15 lipca 2014

Ostrzeżenie !

Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed kolejnymi firmami "prowadzącymi rejestry", które wysyłają wezwania do zapłaty osobom fizycznym rejestrującym się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ). Wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny.  Do wszelkich prób wyłudzenia opłat prosimy podchodzić z należytą ostrożnością.

20 maja 2014

ZALECENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant PSP w Bytomiu przypomina wszystkim mieszkańcom o zakazie przechowywania w przestrzeni korytarzy piwnicznych, strychów oraz dróg komunikacji służącej ewakuacji, jakichkolwiek materiałów palnych i innych elementów zawężających szerokość drogi.

1 2 »