Aktualności

23 lutego 2018

Informacja o kasach

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. informuje uprzejmie, iż z dniem 01.03.2018r. zostaną uruchomione kasy, które będą prowadzone przez Instytucję Płatniczą posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego: GRUPA FINANSOWA EXPERT Spółka z o.o z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Jemiołowej 44 lok.104.

Kasy mieszczą się w Bytomiu przy ulicach:
- Kolejowej 2a
-
ul. Strzelców Bytomskich (Targowisko) - Agencja Opłat EXPERT nr SBY11
- ul. Orzegowskiej
40 - Agencja Opłat EXPERT nr SBY21

ZBM Spółka z o.o. zawiadamia, iż obsługa kasowa - opłaty za eksploatację, fundusz remontowy oraz pożytki w w/w punktach kasowych dla właścicieli Wspólnot  Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM, przyjmowane będą bez jakiejkolwiek prowizji ( bezpłatnie ).

Informujemy, iż osoby dokonujące wpłat od 01.03.2018r. zobowiązane będą do posiadania dowodu wpłaty bądź książeczki opłat.

Ponadto przypominamy, że w nowo utworzonych punktach będą mogli Państwo dokonywać również innego typu opłat, m.in. za gaz, prąd, itp. ( w tym przypadku  będzie pobierana prowizja zgodnie z taryfikatorem narzuconym przez firmę prowadzącą punkt ).

8 lutego 2018

Informacja o kasach

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. informuje uprzejmie, iż z dniem 01.03.2018r. zostaną zlikwidowane kasy Spółki mieszczące się w Bytomiu przy ulicach:
- Kolejowej 2a
- Tetmajera 1
- Orzegowskiej 68
Niemniej jednak, w trosce o naszych Klientów, w budynku przy ulicy Kolejowej 2a ( w miejscu dawnej kasy ), z dniem 01.03.2018r. zostanie otwarty punkt przyjmowania wpłat, który będzie odsługiwany przez firmę zewnętrzną.
Dla właścicieli Wspólnot  Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM, opłaty za eksploatację, fundusz remontowy oraz pożytki przyjmowane będą bez jakiejkolwiek prowizji ( bezpłatnie ).
Takie same punkty będą również udostępnione w rejonie Szombierek i Stroszka, jednakże informacja o lokalizacji i terminie otwarcia zostanie podana po  wyłonieniu odpowiedniego wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące wpłat od 01.03.2018r. zobowiązane będą do posiadania dowodu wpłaty bądź książeczki opłat.
Ponadto informujemy, że w nowo utworzonych punktach będą mogli Państwo dokonywać również innego typu opłat, m.in. za gaz, prąd, itp.           ( w tym przypadku  będzie pobierana prowizja zgodnie z taryfikatorem narzuconym przez firmę prowadzącą punkt ).

1 lutego 2018

Program Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) jako nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, rozpoczął działania zmierzające do realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

18 stycznia 2018

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2017 roku rozpoczęto proces konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia w podobszarach rewitalizacji nr 8, 10 i 12 Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania załączonego formularza konsultacyjnego oraz odwiedzenia strony www.bytomodnowa.pl .

5 stycznia 2018

Informacja

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przypominamy o obowiązkach wynikających z niniejszej ustawy i informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie kary finansowe nakładane na właścicieli nieruchomości zabytkowych w przypadku niestosowania się do zapisów ustawy.

29 listopada 2017

Podsumowanie przygotowań do " Akcji Zima "

       W związku z  wystąpieniem  opadów śniegu oraz temperatur poniżej 0°C, Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż ma  podpisane umowy z profesjonalnymi firmami oraz osobami fizycznymi na utrzymanie czystości, w tym również odśnieżania terenów, których właścicielami są Wspólnoty Mieszkaniowe.
Dbając o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców realizowane są następujące działania :
- po przeanalizowaniu protokołów z przeglądów przewodów kominowych wystąpiono do Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie istnieją zagrożenia z wnioskiem  o podjęcie Uchwał w celu ich usunięcia,
- zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej we wszystkich Wspólnotach Mieszkaniowych zostały wywieszone ulotki informacyjne „Nie dla czadu”,
- wystąpiono również do Bytomskich Mieszkań z prośbą o skuteczne zabezpieczenie pustostanów oraz instalacji znajdujących się we wszystkich lokalach gminnych.
Mieszkańcy zostali poinformowani o  konieczności powiadamiania pracowników ZBM o możliwości wystąpienia sopli i nawisów śnieżnych, oraz niebezpieczeństwach wynikających z nieprawidłowego korzystania z urządzeń dogrzewających.

20 listopada 2017

Wdrożenie norm ISO

       Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w ostatnim okresie skutecznie wdrożył Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością oraz zarządzanie środowiskiem wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
1 2 »