Aktualności

5 marca 2018

ZBM SP. Z O.O. WYNEGOCJOWAŁ ATRAKCYJNĄ CENĘ GAZU DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH POSIADAJĄCYCH ZBIORCZE UMOWY DOSTARCZANIA GAZU

               W związku z polityką Zarządu ZBM Sp. z o.o. prowadzoną konsekwentnie w kierunku redukcji kosztów eksploatacji           we wspólnotach mieszkaniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w trosce o Państwa domowe budżety mamy przyjemność poinformować, że Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o niższe gwarantowane ceny gazu dla wspólnot mieszkaniowych posiadających zbiorcze umowy dostarczania paliwa gazowego.

1 lutego 2018

Program Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) jako nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, rozpoczął działania zmierzające do realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

18 stycznia 2018

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2017 roku rozpoczęto proces konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia w podobszarach rewitalizacji nr 8, 10 i 12 Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania załączonego formularza konsultacyjnego oraz odwiedzenia strony www.bytomodnowa.pl .

5 stycznia 2018

Informacja

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przypominamy o obowiązkach wynikających z niniejszej ustawy i informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie kary finansowe nakładane na właścicieli nieruchomości zabytkowych w przypadku niestosowania się do zapisów ustawy.

20 listopada 2017

Wdrożenie norm ISO

       Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w ostatnim okresie skutecznie wdrożył Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością oraz zarządzanie środowiskiem wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
„Ekolaur” dla ZBM
26 października 2017

„Ekolaur” dla ZBM

W dniu 24 października 2017 r. w Katowickim Kinoteatrze Rialto odbyła się się XVI edycja konkursu Ekolaury organizowanego przez Polską Izbę Ekologii. Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż nasza firma znalazła się w elitarnym gronie laureatów, otrzymując nagrodę za przedsięwzięcie pod nazwą Proekologiczna działalność Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu w zakresie zarządzania nieruchomościami w latach 2012-2016. Ekolaur w kategorii „Całokształt Działalności Na Rzecz Ochrony Środowiska ”  w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Artur Komor.

24 października 2017

Wsparcie Unii dla wspólnot mieszkaniowych

                  

ZBM jako zarządca nieruchomości, przy dobrej współpracy z zarządami wspólnot, właścicielami oraz mieszkańcami doprowadził do podpisania z Urzędem Marszałkowskim projektu pod nazwą Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”.

1 2 »