Aktualności

ZBM laureatem konkursu Inwestycja Roku 2019
17 kwietnia 2019

ZBM laureatem konkursu Inwestycja Roku 2019

W dniu 11 kwietnia 2019 roku podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu Inwestycja Roku organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, Kapituła Konkursowa  wręczyła laureatom  Statuetki Inwestycja Roku. Miło nam poinformować Państwa, iż w wyróżnionym gronie uczestników  znalazł się Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., otrzymując nagrodę za przedsięwzięcie pod nazwą " Rewitalizacja budynku przy ulicy Krakowskiej 48 w Bytomiu ". Statuetkę oraz dyplom odebrał w imieniu Spółki Prezes Zarządu Artur Komor.

2 kwietnia 2019

Zakończenie projektu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem został zakończony projekt „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych " dofinansowany środkami finansowymi w ramach poddziałania 5.2.1. „Gospodarka Odpadami  - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

13 września 2018

Polityka Antykorupcyjna ZBM Sp. z o.o.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Uchwałą Zarządu nr 37/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadzono Politykę Antykorupcyjną ( zakładka "O firmie" ). Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposobów przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ( www.antykorupcja.gov.pl ).

24 maja 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ( RODO ) wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw klienta. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach.

Nagroda dla ZBM Sp. z o.o.
7 listopada 2016

Nagroda dla ZBM Sp. z o.o.

W trakcie odbywających się w Kielcach  w dniach  18-20 października targach oraz Salonu Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO, wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu „Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2016”. W kategorii „Duże zakłady gospodarowania nieruchomościami” pierwsze miejsce zajął Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z Bytomia.

15 lipca 2014

Ostrzeżenie !

Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed kolejnymi firmami "prowadzącymi rejestry", które wysyłają wezwania do zapłaty osobom fizycznym rejestrującym się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ). Wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny.  Do wszelkich prób wyłudzenia opłat prosimy podchodzić z należytą ostrożnością.

1 2 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa