Aktualności

18 grudnia 2018

Życzenia

                
               Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
   składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności,
                   pogody ducha na każdy dzień,
    spełnienia marzeń oraz dalszej udanej współpracy
                   w nadchodzącym Nowym Roku.
                       Rada Nadzorcza, Zarząd
                oraz Pracownicy Z.B.M Sp. z o.o.
23 listopada 2018

Uchwała antysmogowa

Pragniemy  przypomnieć Państwu, iż od dnia 1 września 2017 r., na terenie całego województwa śląskiego, w tym na obszarze Gminy Bytom, obowiązuje uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”). Nowe regulacje prawne mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym – przyczynić się do poprawy zdrowia i większego komfortu życia mieszkańców.

13 listopada 2018

Informacja

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. uzyskał informację, iż wiosną 2019 roku zostanie ogłoszony kolejny konkurs organizowany przez WFOŚiGW na wsparcie projektów z zakresu likwidacji niskiej emisji w ramach działania 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wspólnoty, które wyrażą wolę wystartowania w konkursie powinny mieć przygotowaną pełną dokumentację obejmującą prace związane z termomodernizacją łącznie z audytem energetycznym .

18 października 2018

Rektyfikacja budynku przy ul. Miechowickiej 13

 
Kończy się rektyfikacja ( przywracanie budynku do pionu) budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Miechowickiej 13.
Aby przywrócić budynek do pionu, konieczne było podniesienie go z jednej strony o blisko 1 metr.
Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z przywracaniem do pionu okien oraz odbudową w piwnicach ścianek wewnętrznych.
W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace zastąpienia wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi, które są dofinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki zaangażowaniu ZBM w prace nad wnioskiem 7 wspólnot otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł.
13 września 2018

Polityka Antykorupcyjna ZBM Sp. z o.o.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Uchwałą Zarządu nr 37/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadzono Politykę Antykorupcyjną ( zakładka "O firmie" ). Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposobów przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ( www.antykorupcja.gov.pl ).

6 czerwca 2018

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz. 1000), informujemy, że nazwiska mieszkańców z domofonów zostaną usunięte, a spisy mieszkańców wywieszone na klatkach schodowych zostaną zdjęte.

28 maja 2018

Realizacja projektu związanego z liwidacją azbestu

 

Zakład Budynków Miejskich informuje, iż Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i realizowany przez siedem wspólnot mieszkaniowych.

5 marca 2018

ZBM SP. Z O.O. WYNEGOCJOWAŁ ATRAKCYJNĄ CENĘ GAZU DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH POSIADAJĄCYCH ZBIORCZE UMOWY DOSTARCZANIA GAZU

               W związku z polityką Zarządu ZBM Sp. z o.o. prowadzoną konsekwentnie w kierunku redukcji kosztów eksploatacji           we wspólnotach mieszkaniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w trosce o Państwa domowe budżety mamy przyjemność poinformować, że Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o niższe gwarantowane ceny gazu dla wspólnot mieszkaniowych posiadających zbiorcze umowy dostarczania paliwa gazowego.

1 2 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa