Aktualności

10 października 2018

Informacja

Informujemy, że w dniu 31.10.2018 r. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. będzie czynny do godz. 13.00.

13 września 2018

Polityka Antykorupcyjna ZBM Sp. z o.o.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Uchwałą Zarządu nr 37/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadzono Politykę Antykorupcyjną ( zakładka "O firmie" ). Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposobów przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ( www.antykorupcja.gov.pl ).

6 czerwca 2018

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz. 1000), informujemy, że nazwiska mieszkańców z domofonów zostaną usunięte, a spisy mieszkańców wywieszone na klatkach schodowych zostaną zdjęte.

28 maja 2018

Realizacja projektu związanego z liwidacją azbestu

 

Zakład Budynków Miejskich informuje, iż Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i realizowany przez siedem wspólnot mieszkaniowych.

5 marca 2018

ZBM SP. Z O.O. WYNEGOCJOWAŁ ATRAKCYJNĄ CENĘ GAZU DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH POSIADAJĄCYCH ZBIORCZE UMOWY DOSTARCZANIA GAZU

               W związku z polityką Zarządu ZBM Sp. z o.o. prowadzoną konsekwentnie w kierunku redukcji kosztów eksploatacji           we wspólnotach mieszkaniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w trosce o Państwa domowe budżety mamy przyjemność poinformować, że Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o niższe gwarantowane ceny gazu dla wspólnot mieszkaniowych posiadających zbiorcze umowy dostarczania paliwa gazowego.

1 lutego 2018

Program Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) jako nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, rozpoczął działania zmierzające do realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

18 stycznia 2018

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2017 roku rozpoczęto proces konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia w podobszarach rewitalizacji nr 8, 10 i 12 Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania załączonego formularza konsultacyjnego oraz odwiedzenia strony www.bytomodnowa.pl .

1 2 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa