Podsumowanie przygotowań do " Akcji Zima "

       W związku z  wystąpieniem  opadów śniegu oraz temperatur poniżej 0°C, Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż ma  podpisane umowy z profesjonalnymi firmami oraz osobami fizycznymi na utrzymanie czystości, w tym również odśnieżania terenów, których właścicielami są Wspólnoty Mieszkaniowe.
Dbając o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców realizowane są następujące działania :
- po przeanalizowaniu protokołów z przeglądów przewodów kominowych wystąpiono do Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie istnieją zagrożenia z wnioskiem  o podjęcie Uchwał w celu ich usunięcia,
- zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej we wszystkich Wspólnotach Mieszkaniowych zostały wywieszone ulotki informacyjne „Nie dla czadu”,
- wystąpiono również do Bytomskich Mieszkań z prośbą o skuteczne zabezpieczenie pustostanów oraz instalacji znajdujących się we wszystkich lokalach gminnych.
Mieszkańcy zostali poinformowani o  konieczności powiadamiania pracowników ZBM o możliwości wystąpienia sopli i nawisów śnieżnych, oraz niebezpieczeństwach wynikających z nieprawidłowego korzystania z urządzeń dogrzewających.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa