Informacja

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przypominamy o obowiązkach wynikających z niniejszej ustawy i informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie kary finansowe nakładane na właścicieli nieruchomości zabytkowych w przypadku niestosowania się do zapisów ustawy. 

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa