Informacja dotycząca szkód górniczych

W sobotę w dniu 11 sierpnia 2018 r. wystąpił w naszym mieście wyjątkowo mocny wstrząs. Wskutek tego zdarzenia na terenie Bytomia odnotowano 26 zgłoszeń. Za każde uszkodzenie nieruchomości bądź gruntu można żądać od kopalni naprawienia szkód.

Gdzie zgłaszać szkody? W przypadku wstrząsu szkodę należy zgłosić do sprawcy (wykaz wstrząsów znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego  http://www.bytom.pl/informacje-o-wstrzasach-gorniczych ).

Pisemny wniosek w celu naprawienia szkody, która wystąpiła w skutek ostatniego wstrząsu (11 sierpnia br. - Węglokoks Kraj) możesz złożyć na terenie KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek lub bezpośrednio u inspektora pracującego w terenie.

Więcej informacji udziela Biuro szkód w godzinach: 7:00-15:00 pod numerem telefonu: 32 718 16 51.

W pozostałych przypadkach wniosek trzeba złożyć do kopalni, której teren górniczy obejmuje uszkodzoną nieruchomość.

Mapa z terenami górniczymi znajduje się na stronie http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa.php?profile=4939 .

  

Załączniki

  • pobierz plik > wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych.pdf
  • pobierz plik > wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa