Informacja

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. uzyskał informację, iż wiosną 2019 roku zostanie ogłoszony kolejny konkurs organizowany przez WFOŚiGW na wsparcie projektów z zakresu likwidacji niskiej emisji w ramach działania 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wspólnoty, które wyrażą wolę wystartowania w konkursie powinny mieć przygotowaną pełną dokumentację obejmującą prace związane z termomodernizacją łącznie z audytem energetycznym. Wspólnoty mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie kilku czy też kilkunastu wspólnot. Dla wspólnot, które podejmą decyzję o przystąpieniu do konkursu zorganizujemy spotkanie informacyjne.
Poniżej zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą możliwości wsparcia finansowego dla wspólnot, opracowaną przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa