Informacja o kasach

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. informuje uprzejmie, iż z dniem 01.03.2018r. zostaną uruchomione kasy, które będą prowadzone przez Instytucję Płatniczą posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego: GRUPA FINANSOWA EXPERT Spółka z o.o z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Jemiołowej 44 lok.104.

Kasy mieszczą się w Bytomiu przy ulicach:
- Kolejowej 2a
-
ul. Strzelców Bytomskich (Targowisko) - Agencja Opłat EXPERT nr SBY11
- ul. Orzegowskiej
40 - Agencja Opłat EXPERT nr SBY21

ZBM Spółka z o.o. zawiadamia, iż obsługa kasowa - opłaty za eksploatację, fundusz remontowy oraz pożytki w w/w punktach kasowych dla właścicieli Wspólnot  Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM, przyjmowane będą bez jakiejkolwiek prowizji ( bezpłatnie ).

Informujemy, iż osoby dokonujące wpłat od 01.03.2018r. zobowiązane będą do posiadania dowodu wpłaty bądź książeczki opłat.

Ponadto przypominamy, że w nowo utworzonych punktach będą mogli Państwo dokonywać również innego typu opłat, m.in. za gaz, prąd, itp. ( w tym przypadku  będzie pobierana prowizja zgodnie z taryfikatorem narzuconym przez firmę prowadzącą punkt ).


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa