Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz wskaźnikach narzutów na rynku budowlanym

     Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. za wydawnictwem Sekocenbud Promocja wprowadza informację odnośnie stawek robocizny  kosztorysowej oraz kalkulacyjnych wskaźnikach narzutów. Stawki robocizny wynikają z badań ankietowych prowadzonych na rynku budowlanym. Stawki robocizny kosztorysowej netto zawierają składniki  kalkulacyjne określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Klikając w poniższy link, mogą Państwo zapoznać się z  aktualnie obowiązującymi stawkami i wskaźnikami -   Informacja o stawkach kosztorysowych


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa