Zaproszenie do złożenia oferty

Wspólnota Mieszkaniowa Gwarków Tarnogórskich 1 a,b,c,d
w związku z planowaną termomodernizacją budynku zaprasza do składania ofert
na wykonanie :
- pełnej termomodernizacji budynku
- izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic
- wysunięcia rynien poza gzyms
Dokumentacja : projekt (do wglądu), przedmiar robót do odbioru w siedzibie
Administracji nr 1 Bytom-Stroszek ul. Tetmajera 1
Termin składania ofert : do końca listopada 2017r
Termin realizacji : wiosna 2018r.