Polityka Antykorupcyjna ZBM Sp. z o.o.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Uchwałą Zarządu nr 37/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku  wprowadzono Politykę Antykorupcyjną. Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposoby przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (www.antykorupcja.gov.pl).

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa