Realizacja projektu związanego z liwidacją azbestu

Zakład Budynków Miejskich informuje, iż Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i realizowany przez siedem wspólnot mieszkaniowych.

Łącznie wspólnoty uzyskały wsparcie w wysokości 1 352 500 zł, a wartość prac ( opracowanie dokumentacji projektowej i analiz finansowych, promocja projektu, zarządzanie projektem i oczywiście roboty budowlane) zamknie się kwotą 1 890 500 zł. Dzięki temu projektowi z budynków zostaną usunięte szkodliwe wyroby azbestowe oraz poprawi się znacząco ich estetyka.

Należy również dodać, że w czterech budynkach wspólnot zostały przeprowadzone w 2017 roku prace związane z rektyfikacją pionową budynków ( prostowanie), natomiast w piątym budynku został ogłoszony przetarg na jego prostowanie.

Do końca 2017 roku projekt został zrealizowany w dwóch wspólnotach. Obecnie w kolejnej trwają prace dodatkowe. Rozpoczęte zostały również roboty budowlane

w kolejnych dwóch budynkach oraz przekazany plac budowy w szóstym obiekcie.

                                                       Przykładem inwestycji jest poniższy budynek mieszczący się przy ul. Tysiąclecia 14a

                                          Przed remontem                                                                                                                Po remoncie

         

    


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa