Aktualne stawki czynszu dzierżawy nieruchomości

   Zgodnie z Zarządzeniem 126/19 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20 marca 2019 r., od dnia 01 kwietnia 2019 roku obowiązują nowe stawki za dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Po podjęciu stosownej Uchwały Wspólnoty mieszkaniowe mogą wystąpić z wnioskiem o dzierżawę działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości własnych.
Roczne opłaty za dzierżawę są następujące:
za teren powyżej 1000 m² - stawka 0,10 zł /m² + podatek VAT
za teren od 500 do 1000 m² - stawka 0,17 zł /m² + podatek VAT
za teren do 500 m² - stawka 0,27 zł /m² + podatek VAT
za teren zabudowany - stawka 0,55 zł / m² + podatek VAT
Opłata nie może być niższa niż 60,00 zł rocznie + podatek VAT
Istnieje również możliwość wykupienia działki za 5% wartości, jednak w tym przypadku wniosek musi być złożony na podstawie podjętej przez wszystkich właścicieli Uchwały.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa