URZĄD MIASTA ROZPOCZĄŁ NABÓR ANKIET W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. ANKIETY MOŻNA SKŁADAĆ DO 16 MAJA 2018R.

Gmina Bytom przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów. Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach. W tym celu Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom jest związany z obowiązującą uchwałą nr V/23/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Prosimy o wypełnianie ankiet i złożenie w Urzędzie Miejskim w terminie do 16 maja 2018r.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom

Będzie również dostarczana do Państwa w formie papierowej.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa