Wyniki kontroli Urzędu Marszałkowskiego

                               
W dniach od 12 do 16.kwietnia 2019 roku Urząd Marszałkowski przeprowadził w ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu kontrolę zrealizowanego projekt pn. Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych". Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. pełnił rolę Inwestora Zastępczego odpowiedzialnego za merytoryczną i finansową realizację projektu, gdyż jego bezpośrednim beneficjentem było siedem Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia.
Kontrola obejmowała : realizację rzeczową i efektu rzeczowego, realizację finansową, zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi oraz realizację obowiązków informacyjnych i promocyjnych. Osoby przeprowadzające kontrolę  nie miały jakichkolwiek zastrzeżeń do zakończonego projektu.
Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z treścią informacji pokontrolnej, prosimy kliknąć w poniższy link : 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa