Zaproszenie do zgłaszania udziału wspólnot w Gminnym Programie Rewitalizacji

                

Po podjęciu Uchwały przez Radę Miasta Bytomia, Prezydent na jej podstawie zaprosił wszystkich do składania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Na wniosek Zakładu Budynków Miejskich sp. z o.o. w rewitalizacji mogą czynnie uczestniczyć wspólnoty mieszkaniowe otrzymując tym samym  wsparcie finansowe. 
W przedsięwzięcie angażuje się również nasza Spółka zapraszając wspólnoty do zgłaszania się jako partnerzy projektów.
Opracowane zostały wstępne dokumenty niezbędne do zaakceptowania przez właścicieli w formie Uchwały. Na obecnym etapie są przygotowywane fiszki projektowe (Karty Projektów Rewitalizacyjnych) , które później będą analizowane na poziomie Urzędu Miejskiego a następnie w Urzędzie Marszałkowskim.
Punkt 10 Instrukcji wypełnienia Karty Projektu Rewitalizacyjnego brzmi następująco: „Ujęcie przedsięwzięcia na liście projektów uzupełniających GPR nie stanowi gwarancji uzyskania środków na jego realizację i nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego finansowania ze środków publicznych.”
Po uzyskaniu pozytywnej opinii na wszystkich etapach oceny fiszki dopiero będzie informacja o procedurze składania formalnych wniosków                          o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę na kwalifikowalność poszczególnych planowanych kosztów oraz obowiązek trwałości projektu.
Szczegółowe informacje dostępne  są  u wszystkich administratorów ZBM, którzy  również przyjmują  zgłoszenia partnerskie.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa