Ogłoszenie !

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jainty 9, Jainty 11, Jainty 13 w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie remontu dachów zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Oferty prosimy składać do 18.11.2013r. Informacji udziela ADM-3, Bytom, ul. Olejniczaka 9, tel. 32/39-55-462.
 


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa