Oferty pracy

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w Zakładzie Budynków Miejskich Spółka z o.o. winni w dokumentach aplikacyjnych zawrzeć klauzulę następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w procesie rekrutacji i zatrudnienia"