Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach wspólnych w siedzibie Zamawiającego oraz w Administracjach należących do ZBM Sp. z o.o.

Ważny od 22 stycznia 2019 do 31 marca 2019

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn.  “Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach wspólnych w siedzibie Zamawiającego oraz w Administracjach należących do ZBM Sp. z o.o.”

Oferty należy składać do dnia 31.01.2019r. do godz. 9.00 w pokoju nr 309 (sekretariat) przy ul. Kolejowej 2a w Bytomiu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2019r. o godz. 9:15 w sali konferencyjnej, pokój 308, II piętro przy ul. Kolejowej 2a w Bytomiu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją w załączniku.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa