Aktualne stawki wody i wywozu śmieci

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ OD 1 LUTEGO 2016 R.

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/429/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 roku od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą  następujące taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków :

CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ  5,72 zł/m3 brutto
CENA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  8,55 zł/m3 brutto
RAZEM WODA I KANALIZACJA 14,27zł/m3 brutto

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/349/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 czerwca 2016 roku,  od 1 lipca 2016 roku obowiązują następujące  stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 11,00 zł / miesiąc
  •  jeżeli odpady komunalne odbierane są bez segregacji, 17,00 zł. / miesiąc