Aktualne stawki wody i wywozu śmieci

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ OD 22 MAJA 2018 ROKU

Decyzją nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19 kwietnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat.
Zgodnie z powyższym informujemy, że zatwierdzone taryfy obowiązujące od  dnia 22 maja 2019 roku kształtują się następująco:

CENA ZA DOSTARCZANĄ WODĘ  5,76 zł/m3 brutto
CENA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  8,76 zł/m3 brutto
RAZEM WODA I KANALIZACJA 14,52 zł/m3 brutto

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/638/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 05 września 2017 roku, obowiązują następujące  stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 11,00 zł / miesiąc
  •  jeżeli odpady komunalne odbierane są bez segregacji, 17,00 zł. / miesiąc

Załączniki

  • pobierz plik > Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
  • pobierz plik > Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bytom.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa