Aktualności

16 czerwca 2020

Projekty ZBM-TBS Sp. z o.o.

Informujemy, że trwają nabory na projekty w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”
4 maja 2020

Zebrania wspólnot mieszkaniowych

Informujemy wszystkich Państwa, iż począwszy od dnia 8 czerwca 2020 roku wznawiamy organizowanie stacjonarnych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych ZBM-TBS Sp. z o. o.

Serdecznie zapraszamy!

 

1 2 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa