Aktualności

GPR – unijne dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych
23 października 2019

GPR – unijne dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji obecnie umożliwia Wspólnotom Mieszkaniowym ubieganie się o unijne dotacje na remonty.
W dniu 21 października 2019 roku zostały podpisane Umowy Partnerskie przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, Gminę Bytom reprezentowaną przez Pana Prezydenta Mariusza Wołosza oraz Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. – jako lidera projektu - reprezentowaną przez Pana Prezesa Jana A. Jamrozika.

15 lipca 2014

Ostrzeżenie !

Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed kolejnymi firmami "prowadzącymi rejestry", które wysyłają wezwania do zapłaty osobom fizycznym rejestrującym się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ). Wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny.  Do wszelkich prób wyłudzenia opłat prosimy podchodzić z należytą ostrożnością.

20 maja 2014

ZALECENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komendant PSP w Bytomiu przypomina wszystkim mieszkańcom o zakazie przechowywania w przestrzeni korytarzy piwnicznych, strychów oraz dróg komunikacji służącej ewakuacji, jakichkolwiek materiałów palnych i innych elementów zawężających szerokość drogi.

1 2 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa