Aktualności

Rewitalizacja podobszaru 10 i 13
23 grudnia 2020

Rewitalizacja podobszaru 10 i 13

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi postępowaniami na wykonanie robót budowlanych

w budynkach wspólnot mieszkaniowych biorących udział w projektach:

- Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku,

- Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza.

1 2 3 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa