Aktualności

Rewitalizacja podobszaru 10 i 13
23 grudnia 2020

Rewitalizacja podobszaru 10 i 13

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi postępowaniami na wykonanie robót budowlanych

w budynkach wspólnot mieszkaniowych biorących udział w projektach:

- Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku,

- Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza.

1 września 2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Bytomiu  uprzejmie informuje, iż nasza firma będzie organizatorem szkolenia zamkniętego z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Przedmiotowe szkolenie adresowane  jest przede wszystkim  dla  Spółek gminnych, Jednostek budżetowych. Szkolenie prowadzone będzie przez eksperta z zakresu Prawa Zamówień  Publicznych : Prozam Piotr Pieprzyca

1 2 3 »

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa