Fundusze Europejskie Program Regionalny

Otrzymanie dotacji unijnej zobowiązuje beneficjenta do utrzymania tzw. trwałości dotowanego projektu. Oznacza to, że projekt musi istnieć przez okres 5 kolejnych lat od jego zakończenia, a instytucja powołana ku temu będzie monitorować trwałość dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu.

W związku ze zrealizowanym przez ZBM-TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( jeszcze jako ZBM sp. z o. o. ) projektem pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Spółka przeszła kolejny, pozytywnie zakończony, etap kontrolny, związany z zachowaniem trwałości projektu po tym, jak projekt otrzymał dofinansowanie. Kontrola polegała na wypełnienie Ankiety trwałości projektu , która jest obecnie na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

W ramach projektu siedem Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę uzyskało łącznie wsparcie w wysokości 1 352 500 zł.

Dzięki temu projektowi z budynków zostały usunięte szkodliwe materiały azbestowe, które zostały zastąpione materiałami w nowej technologii, co znacząco wpłynęło na ochronę środowiska oraz poprawę estetyki budynków.


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa