Od 1 marca 2018r. nowe zasady segregacji śmieci

                       Od 1 marca 2018r. zacznie funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.
W marcu usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczona będzie przez nowy podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Obecnie podstawianie są na nieruchomościach pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów.
Zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - odpady zbierane będą w pojemnikach o następujących kolorach: zielony - szkło, żółty - metale i tworzywa sztuczne, niebieski - papier, brązowy - BIO (odpady biodegradowalne).
W związku z podejmowanymi działaniami związanymi z doposażaniem nieruchomości w pojemniki uzyskano zapewnienie wykonawcy o podjętych staraniach w celu zminimalizowania niedogodności związanych z wymianą pojemników.
Mieszkańcy mogą rozwiązać wszelkie niejasności związane z bieżącą usługą odbioru odpadów w ramach nowej umowy, w Punkcie Konsultacyjnym w pok. 319 Urzędu Miejskiego   w Bytomiu lub pod numerem telefonu 32 78 68 319.
                                                              

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa