Projekty Rewitalizacyjne ZBM-TBS Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniem na realizację robót budowlanych
wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w ramach :
Projektu pn. Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II).
Szczegółowe informacje wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu : www.zbm.bytom.pl
Podstrona projektu – zakładka „Projekty” na stronie internetowej Lidera → Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)
Uwaga:
W najbliższym czasie dotychczasowy adres strony internetowej Lidera ulegnie zmianie.
Na nowy adres nastąpi automatyczne przekierowanie z dotychczasowego adresu.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa