Rektyfikacja budynku przy ul. Miechowickiej 13

                                                             
Kończy się rektyfikacja ( przywracanie budynku do pionu) budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Miechowickiej 13. Aby przywrócić budynek do pionu, konieczne było podniesienie go z jednej strony o blisko 1 metr. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z przywracaniem do pionu okien oraz odbudową w piwnicach ścianek wewnętrznych.
W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace zastąpienia wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi, które są dofinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki zaangażowaniu ZBM w prace nad wnioskiem 7 wspólnot otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł.
W roku ubiegłym rektyfikacje zostały zrealizowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Miechowickiej 15, 19, 21, 23. W tych budynkach roboty w ramach projektu zastąpienia materiałów azbestowych zostały zakończone. Trwają prace towarzyszące.
Należy podkreślić, że staraniem ZBM-u sp. z o.o. koszty prac rektyfikacyjnych we wszystkich wspólnotach zostały pokryte przez Węglokoks oraz SRK.
Ul. Miechowicka 17 ( zaznaczona czerwoną linią i kropką) nie jest zarządzana przez ZBM i nie starała się o dotacje.  
 
             
                                                                                                
  

Zdjęcia wewnątrz i drzwi garażowych budynku Miechowickiej 13 po rektyfikacji ( widać o ile został budynek podniesiony z jednej strony ) :

                                                                                                       


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa