Trwają przygotowania do udziału wspólnot mieszkaniowych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o., jako Lider koordynujący cztery projekty przygotowywane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, zorganizował naradę z udziałem projektantów przygotowujących dokumentacje techniczne dla poszczególnych partnerów biorących udział w przedsięwzięciach.

W projektach bierze udział 39 wspólnot mieszkaniowych z 43 budynkami mieszkalnymi, jeden przedsiębiorca oraz jednostki gminne tj. Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezydent Bytomia - P. M. Bieda, Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków - P. D. Kściuczyk, Plastyk Miejski - P. K. Habdas, Naczelnik Wydziału właściwego ds. środków unijnych wraz z Kierownikiem Referatu, zarządcy wspólnot biorących udział w projektach , przedstawiciele jednostek miejskich.

W trakcie spotkania prezentowano konsultacje społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców i przedsiębiorców z ul. Dworcowej, dotychczasowy projekt przebudowy ulicy, który będzie aktualizowany.

W przypadku ulicy Dworcowej, jako głównego ciągu komunikacyjnego, zwrócono uwagę na potrzebę podkreślenia jej reprezentacyjnego charakteru. Omówiono kolejny raz terminy wykonania dokumentacji oraz wykonania planowanych robót remontowo-budowlanych. Przypomniano o potrzebie likwidacji barier architektonicznych, realności przygotowywanych kosztorysów, możliwości realizacji prac przez kilku wykonawców jednocześnie.

Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę opracowania wytycznych w zakresie szyldów i reklam aby podnieść estetykę wyglądu budynków po zakończonym procesie rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków z lokalami użytkowymi.

galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa