Ważna Informacja !

Składanie pism i dokumentów oraz przyjmowanie stron ( w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu)

Odbywa się w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA

- WEJŚCIE OD STRONY KAS


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa