DO pobrania

Druki i wnioski

Instrukcje i regulaminy

  • Regulamin rozkładania zaległości na raty, umorzeń odsetek oraz wyksięgowania przedawnień pobierz plik >
  • Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej pobierz plik >
  • Regulamin ustalania opłat wnoszonych przez korzystających z lokali mieszkalnych pobierz plik >
  • Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody pobierz plik >
  • Regulamin wspólnoty mieszkaniowej pobierz plik >
  • Regulamin porządku domowego pobierz plik >

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa