Kontakt ZBM

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2A
41-902 Bytom

E-mail:
pocztazbm@zbm.bytom.pl

Inspektor Ochrony Danych ( IOD ) : Gabriela Grojec,
ggrojec@zbm.bytom.pl , tel. (32) 39 55 372, 519 545 421

 

Centrala (32) 281 80 21
Sekretariat (32) 281 06 91
Fax (32) 281 35 17
Biuro Obsługi Klienta (32) 395 53 36

Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział Gospodarczy
KRS 0000062487
NIP 626-25-62-937
REGON 276636793
Kapitał zakładowy 10 693 500,00 zł

Biuro Obrotu Nieruchomościami

E-mail:
nieruchomosci@zbm.bytom.pl

Telefon komórkowy 519 545 435
519 545 402

Kontakt POGOTOWIE AWARYJNE ZBM

POGOTOWIE AWARYJNE ZBM

ul. Orzegowska 68
41-902 Bytom

Telefon stacjonarny (32) 281 88 00 
Telefon komórkowy 519 545 412
605 831 111

Pogotowie Awaryjne ZBM pracuje przez całą dobę, codziennie, w tym w niedziele i święta.

Godziny urzędowania

Dyrekcja oraz Administracje czynne są w godzinach:

Poniedziałek od 7.00 do 17.00
Wtorek od 7.00 do 15.00
Środa od 7.00 do 15.00
Czwartek od 7.00 do 15.00
Piątek od 7.00 do 13.00

Wykaz Administracji ZBM

Administracja nr 1 Bytom Północ
Adres Osoba kierująca pracą Administracji Telefon
Bytom-Stroszek
ul. Tetmajera 1
Aleksander Lukoszek  (32) 286 54 23
Obszar działania
Administracja nr 2 Bytom Południe
Adres Osoba kierująca pracą Administracji Telefon
Bytom-Szombierki
ul. Orzegowska 68
Kystian Perguł  (32) 281 69 36
Administracja nr 2 Filia nr 1
Adres Osoba kierująca pracą Administracji Telefon
Bytom-Łagiewniki
ul. Głowackiego 2
Krystian Perguł  (32) 395 54 93
Administracja nr 2 Filia nr 2
Adres Osoba kierująca pracą Administracji Telefon
Bytom-Miechowice
ul. Stolarzowicka 12
Krystian Perguł  (32) 395 54 96
Obszar działania
Administracja nr 3 Bytom Centrum I
Adres Osoba kierująca pracą Administracji Telefon
Bytom
ul. Kolejowa 2a
Urszula Michalska (32) 281 35 40
Obszar działania
Administracja nr 4 Bytom Centrum II
Adres Osoba kierująca pracą Administracji Telefon
Bytom
ul. Kolejowa 2a
Urszula Michalska (32) 281 20 16
Obszar działania


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa