Procedura aktywacji konta dostępu
do Internetowej Obsługi Kontrahenta
Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.

  1. Kontrahent Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. wypełnia wniosek w formie formularza, dostępny on-line na stronie www.zbm.bytom.pl/iok.htm. Wypełnienie wniosku równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Internetowej Obsługi Kontrahenta Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.
  2. Wypełnienie formularza powoduje wysyłanie na podany we wniosku adres e-mail Kontrahenta wiadomości z odnośnikiem potwierdzającym poprawność i prawdziwość wprowadzonych danych.
  3. Po kliknięciu na odnośnik, wcześniej wypełniony wniosek, przesyłany jest drogą elektroniczną do Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.
  4. Jeżeli spełnione są wszystkie wymagania dotyczące aktywacji konta, Kontrahent otrzymuje informację zwrotną na adres e-mail o założeniu i aktywacji konta.
  5. Kontrahent odbiera dokument z pierwotnym hasłem dostępu osobiście w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Bytom ul. Kolejowa 2a w Biurze Obsługi Klienta - pokój 1 (niski parter obok kas) za okazaniem dowodu tożsamości. Odbiór dokumentu potwierdza własnoręcznym podpisem. Dokument można odebrać w godzinach pracy Spółki tj. poniedziałek 7-17, wtorek-czwartek 7-15, oraz piątek 7-13.
  6. Po zalogowaniu się do serwisu Kontrahent zobowiązany jest do zmiany hasła pierwotnego, nadanego przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., na własne. Hasło musi mieć długość 8 – 12 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry.
  7. Dokument z hasłem pierwotnym należy zachować. Będzie on wykorzystany w przypadku zgubienia/zapomnienia hasła użytkownika bądź w przypadku blokady konta Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Załączniki

  • pobierz plik > iok_procedura_aktywacji_konta_dostepu_pdfpdf_9eeb47.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa