Oferta Pracy

Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. w Bytomia ogłasza nabór pracowników na  stanowisko  Inspektora ds. technicznych.

                                              Szczegóły oferty w linku :  Oferta Pracy - Inspektor ds. Technicznych

Klauzula

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w Zakładzie Budynków Miejskich Spółka z o.o. winni w dokumentach aplikacyjnych zawrzeć klauzulę następującej treści:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji" 


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa