Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

GPR – unijne dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych
23 października 2019

GPR – unijne dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji obecnie umożliwia Wspólnotom Mieszkaniowym ubieganie się o unijne dotacje na remonty.
W dniu 21 października 2019 roku zostały podpisane Umowy Partnerskie przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, Gminę Bytom reprezentowaną przez Pana Prezydenta Mariusza Wołosza oraz Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. – jako lidera projektu - reprezentowaną przez Pana Prezesa Jana A. Jamrozika.

Galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa