Dostawa materiałów biurowych dla ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu

Ważny od 27 listopada 2020 do 29 stycznia 2021
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa materiałów biurowych dla ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu.
Termin wykonania zamówienia:  01.01.2021 r.  -  31.12.2021 r.
Termin składania ofert:   09.12.2020 r.  godz. 10.00

Załączniki

 • pobierz plik > Zawiadomienie o wyborze - materiały biurowe.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana w poz. 31.xls
 • pobierz plik > Załacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana w poz. 31.pdf
 • pobierz plik > Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.xls
 • pobierz plik > Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 3 - Umowa.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o wykonaniu.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla zamówień publicznych.pdf
 • pobierz plik > Załącznik Nr 7 - Oświadczenie odnośnie polityki Antykorupcyjnej.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa