Dostawa serwera przeznaczonego do obsługi maszyn wirtualnych na potrzeby systemu DOM 5

Ważny od 25 listopada 2020 do 29 stycznia 2021

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania
przez ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bytomiu  zamówień,
których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro na:

Dostawę serwera przeznaczonego do obsługi maszyn wirtualnych na potrzeby systemu DOM 5

Termin składania ofert:   04.12.2020 r.  godz. 9.00

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa