OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM

Ważny od 23 listopada 2020 do 29 stycznia 2021

     Przetarg na wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za teren nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ulicy Stolarzowickiej (dzielnica Miechowice) w skład, której wchodzą działki ewidencyjne oznaczone numerami 194/11 i 4757/1 o łącznej powierzchni 26,266 m2 objęte księgą wieczystą nr KA1Y/00011246/9.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa