Świadczenie usług polegających na ochronie, elektronicznym monitorowaniu obiektów, wykonywaniu usług portierskich oraz utrzymaniu w pełnej sprawności wyposażenia i urządzeń lokalnych systemów alarmowych

Ważny od 26 listopada 2019 do 29 stycznia 2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi polegające na ochronie, elektronicznym monitorowaniu obiektów, wykonywaniu usług portierskich oraz utrzymaniu w pełnej sprawności wyposażenia i urządzeń lokalnych systemów alarmowych.

Termin wykonania zamówienia:  01.01.2021 r.  -  31.12.2021 r.

Termin składania ofert:   09.12.2020 r.  godz. 9.00

Załączniki

 • pobierz plik > Zawiadomienie o wyborze - ochrona.pdf
 • pobierz plik > Odpowiedzi na pytania II ochrona.pdf
 • pobierz plik > Odpowiedzi na pytania ochrona.pdf
 • pobierz plik > Zapytanie ofertowe.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyo.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 2 - Umowa.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy zakres czynności dot. elektronicznego monitorowania obiektów.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 2.2 - Szczegółowy zakres czynności dot. wykonywania usług portierskich.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 3 - Wykaz osób.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. dysponowania potencjałem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.pdf
 • pobierz plik > Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. polityki antykorupcyjnej.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa