Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Zakładu Budynków Miejskich Spółka z o.o. w Bytomiu.

Ważny od 5 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020

Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Załączniki


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa