Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach wspólnych w siedzibie Zamawiającego oraz w Administracjach należących do ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu

Ważny od 3 grudnia 2020 do 29 stycznia 2021

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach wspólnych w siedzibie Zamawiającego oraz w Administracjach należących do ZBM-TBS Spółka z o.o. w Bytomiu

Termin wykonania zamówienia:  01.02.2021 r.  -  31.01.2022 r.
Termin składania ofert:   11.12.2020 r.  godz. 09.00

Załączniki

  • pobierz plik > Zawiadomienie o wyborze - usługi sprzatania.pdf
  • pobierz plik > Zaproszenie do składania ofert.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 2 - wykaz obiektów.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 4 - Umowa - wzór.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 6 - Oświadczenie odnośnie polityki Antykorupcyjnej.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla zamówień publicznych.pdf
  • pobierz plik > Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa