Zakup oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby systemu DOM 5 celem aktualizacji oprogramowania istniejących serwerów

Ważny od 16 października 2020 do 30 listopada 2020

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa