Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

18 sierpnia 2016

RAPORT Z KONSULATACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU : „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych”.

W dniach 11.07.2016r. - 26.07.2016r. odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami 7 wspólnot mieszkaniowych których budynki są ocieplone płytami zawierającymi azbest.  W budynkach wspólnot jest łącznie 114 lokali, w których mieszka 226 osób.


Galeria