Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

12 listopada 2015

Informacja

Dotyczy wdrażania programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom- uciepłownienia zabudowy wielorodzinnej  ( w załączeniu wykaz budynków objętych wytypowanym obszarem ).

12 listopada 2015

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
DOTYCZY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, KTÓRE POJĘŁY UCHWAŁY O PODJĘCIU STARAŃ W/S DOFINANSOWANIA TERMOMODERNIZACJI ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ.
Z przykrością informujemy, że do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięć rządowych z jakiej formy pomocy będą mogły korzystać wspólnoty mieszkaniowe. Pomimo przeprowadzenia badań ewaluacyjnych ex-ante decyzje jeszcze nie zapadły.

Galeria