Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

29 marca 2017

Zaproszenie do złożenia oferty

     Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. Administracja nr 3 z siedzibą przy ul. Kolejowa 2a w Bytomiu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację prac polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku przy ul. Zygmunta Starego 4.

22 marca 2017

Konkurs na dofinansowanie termomodernizacji

         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych  w województwie śląskim
ogłosił konkurs projektów w ramach 
Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Galeria