Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

11 kwietnia 2017

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla WM zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o.

    Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych” .
Wniosek złożyło siedem wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego. Liderem projektu została Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 14 a w Bytomiu.
Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
Zakończenie projektu zaplanowane jest na dzień 31 grudnia  2018 roku.
Należy podkreślić, że w pięciu budynkach wspólnot przed realizacją projektu należy zrealizować prace związane z rektyfikacją pionową budynków ( przywracanie budynków do pionu). Na czterech budynkach prace już trwają. Koszty rektyfikacji ponoszą przedsiębiorstwa górnicze.
ZBM laureatem
17 stycznia 2017

ZBM laureatem "EkoKarlika"

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. otrzymał statuetkę "Ekokarlik". 10 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”, który skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

Galeria