Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

13 kwietnia 2017

Konkurs Inwestycja Roku

Pragniemy poinformować Państwa o odbywającym się konkursie " Inwestycja Roku "  organizowanym przez
Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
Wśród zakwalifikowanych uczestników konkursu znalazł się  ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu z budynkiem mieszkalnym przy ul. Webera 4.

  

Serdecznie zapraszamy do głosowania na nasz projekt, klikając w poniższy link:

http://www.inwestycjaroku.pl/uczestnicy/55

Głosować można do dnia 07 maja 2017 roku.
Będziemy wdzięczni za każdy oddany głos - dziękujemy ! 

11 kwietnia 2017

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla WM zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o.

    Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych” .
Wniosek złożyło siedem wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego. Liderem projektu została Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 14 a w Bytomiu.
Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
Zakończenie projektu zaplanowane jest na dzień 31 grudnia  2018 roku.
Należy podkreślić, że w pięciu budynkach wspólnot przed realizacją projektu należy zrealizować prace związane z rektyfikacją pionową budynków ( przywracanie budynków do pionu). Na czterech budynkach prace już trwają. Koszty rektyfikacji ponoszą przedsiębiorstwa górnicze.

Galeria