Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

13 listopada 2018

Informacja

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. uzyskał informację, iż wiosną 2019 roku zostanie ogłoszony kolejny konkurs organizowany przez WFOŚiGW na wsparcie projektów z zakresu likwidacji niskiej emisji w ramach działania 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wspólnoty, które wyrażą wolę wystartowania w konkursie powinny mieć przygotowaną pełną dokumentację obejmującą prace związane z termomodernizacją łącznie z audytem energetycznym .

18 października 2018

Rektyfikacja budynku przy ul. Miechowickiej 13

 
Kończy się rektyfikacja ( przywracanie budynku do pionu) budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Miechowickiej 13.
Aby przywrócić budynek do pionu, konieczne było podniesienie go z jednej strony o blisko 1 metr.
Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z przywracaniem do pionu okien oraz odbudową w piwnicach ścianek wewnętrznych.
W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace zastąpienia wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi, które są dofinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki zaangażowaniu ZBM w prace nad wnioskiem 7 wspólnot otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł.

Galeria


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa