Witamy na stronie Zakładu budynków miejskich Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, co daje komfort i bezpieczeństwo właścicielom.

Dzięki profesjonalnej kadrze prowadzi kompleksową obsługę wspólnot, między innymi w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz technicznej. Dysponuje Pogotowiem Awaryjnym świadczącym usługi w zakresie całodobowego usuwania zgłoszonych przez mieszkańców usterek

BIURO OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Biuro realizuje swoje czynności na podstawie Umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Internetowa obsługa
kontrahenta

Siedem dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę

Pogotowie
awaryjne

Aktualności

9 grudnia 2016

Informacja

Kasa przy ul.Orzegowskiej 68A jest nieczynna do odwołania ze względu na awarię sieci.  Informujemy, że wpłat można dokonywać  w Kasie  Głównej przy ul. Kolejowa 2a. Przepraszamy za związane z tym niedogodności.

25 listopada 2016

Ogłoszenie

Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. jako zarządca blisko tysiąca Wspólnot Mieszkaniowych wynegocjował za pośrednictwem brokera z Ubezpieczycielem Wspólnot Mieszkaniowych szybką ścieżkę likwidacji tzw. "małych" szkód, tj.

  • za szkodę "małą" w ubezpieczeniu mienia (dotyczy szkód powstałych w częściach wspólnych) uważa się szkodę, której wartość nie przekracza kwoty 3.000,00 zł

  • za szkodę "małą" w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód powstałych w mieniu osób trzecich, np. zalanie lokalu) uważa się szkodę, której wartość nie przekracza 2.000,00 zł.

W w/w szkodach odstępuje się od przesyłania ubezpieczycielowi wielostronicowej dokumentacji technicznej, a likwidacja szkód odbywać się będzie na podstawie wypełnionego specjalnie opracowanego druku oraz dokumentacji zdjęciowej.

 

W/w działania pozwolą na ułatwienie i usprawnienie obsługi szkód, co w znaczny sposób skróci czas oczekiwania na odszkodowanie.

Galeria