Konkurs WFOŚiGW

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił terminy naboru w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Konkurs skierowany jest dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 29 marca 2019 roku do 27 maja 2019 roku.
Klikając w poniższy link, mają Państwo możliwość zapoznania się z regulaminem konkursu.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
Regionalna Izba Gospodarcza
Śląska Izba Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa